13 Tháng Mười Hai 2017       Đăng Nhập 


..:: Tọa Đàm ::..
Kỹ thuật

NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ XANH, CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (6)
06 Tháng Sáu 2017 :: 10:26 SA :: 296 Views :: 0 Comments

 
Nguyên liệu để chế biến các loại chè khác nhau thường được hái từ phần non của cây chè bao gồm các búp chè có 1 tôm (mầm lá), cọng, kèm theo 2 - 3 lá non thuộc phần ngọn cành chè. 
3.1.2. Phương pháp xác định loại nguyên liệu:
Chia mẫu trên thành 2 mẫu phân tích. Cân từng mẫu chính xác đến 0,5 gam.  Lựa chọn đánh giá từng búp và để riêng lá rời non, số còn lại sẽ phân tích hàm lượng bánh tẻ.
Dùng 2 ngón tay trỏ và 2 ngón tay cái cách nhau 1cm, cầm đọt chè nằm ngang, bẻ dần cọng chè từ dưới lên phía búp, mỗi vết bẻ cách nhau 1 cm, khi thấy mặt phẳng không có xơ gỗ thì dừng lại. Phần từ mặt gẫy đó đến búp là phần non (kể cả lá và cọng), phần còn lại là phần bánh tẻ.
Trường hợp điểm gãy nằm ngang cuống lá phải ngắt riêng lá đó ra và phân tích tiếp. Một tay cầm cuống lá sát thịt lá, một tay cầm thân lá gần sát tay kia để bẻ sống lá.  Điểm bẻ lần đầu ở 1/4 chiều dài lá kể từ cuống lá. Nếu ở điểm gãy không thấy xơ gỗ thì lá đó là lá non, nếu có xơ thì bẻ thêm điểm thứ hai ở giữa. Nếu vết bẻ thứ hai có xơ thì đó lá bánh tẻ, nếu không có xơ thì từ vết gãy đến đỉnh lá là phần non, còn lại là bánh tẻ.
Cân riêng phần bánh tẻ (cả cọng và lá) chính xác đến 0,5 gam. Hàm lượng bánh tẻ (X) tính bằng %, khối lượng theo công thức sau:
                                  X  = (m : M)   x 100     (%).  Trong đó: X - hàm lượng bánh tẻ tính theo % khối lượng.
                                                                                                   m - khối lượng mẫu bánh tẻ (gam).
                                                                                                   M - khối lượng mẫu phân tích (gam).
Khi kết quả của 2 lần phân tích chênh nhau không quá 2% thì kết quả cuối cùng là trung bình cộng của 2 lần phân tích đó. Nếu mức chênh lệch vượt quá 2% phải tiến hành phân tích thêm 2 mẫu nữa. Kết quả của 2 lần phân tích này nếu chênh nhau không quá 2% thì kết quả cuối cùng là trung bình cộng của 2 kết quả này, nếu chênh lệch quá 2% thì kết quả cuối cùng là trung bình cộng của 4 lần phân tích.
Căn  cứ vào tỷ lệ hàm lượng bánh tẻ (% khối lượng) đánh giá phẩm cấp nguyên liệu theo tiêu chuẩn đọt tươi (TCVN  2843 -  79): 
                                   Nguyên liệu loại A (1): Tỷ lệ bánh tẻ     0 - 10%.
                                    Nguyên liệu loại B (2): Tỷ lệ bánh tẻ >10 - 20%.
                                    Nguyên liệu loại C (3): Tỷ lệ bánh tẻ >20 - 30%.
                                    Nguyên liệu loại D (4): Tỷ lệ bánh tẻ >30 - 45%.
 
TS. CHU XUÂN ÁI
(Còn nữa)
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Các tin bài khác
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) _ P.12 (Hết) 16/10/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.11 15/10/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.10 06/10/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.9 27/09/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.8 18/09/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.7 14/09/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.6 24/08/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.5 15/08/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.4 09/08/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.3 07/08/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.2 01/08/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ ĐEN TRUYỀN THỐNG (Orthodox – OTD) - P.1 27/07/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (10 - hết) 07/07/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (9) 06/07/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (8) 05/07/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (7) 03/07/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (6) 28/06/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (5) 27/06/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (4) 26/06/2017
KỸ THUẬT CƠ BẢN SẢN XUẤT CHÈ XANH TRUYỀN THỐNG (3) 23/06/2017
     SẢN PHẨM  
     HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

     Hình ảnh  
Quảng cáo SP

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh

Số 6/10/575 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: (+84).4.37716927 - Fax: (+84).4.37610989 - Mobile: 0965768145 / 0988088432 / 0912339668
E.mail: sales@chetonvinh.com / tovitea_21104@yahoo.com.vn / chuxuanai@yahoo.com

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh

Số 6/10/575 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel.: (+84).4.37716927 - Fax: (+84).4.37610989 - 

Mobile: 0965768145 - 0988088432 - 0912339668

E.mail: sales@chetonvinh.com


Copyright 2008 by www.chetonvinh.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »